Återvinningsmetoden

Avfallsprocessen från takpapps avfall till asfalt

I forbindelse med nedrivninger, nybygninger og tagrenovationer bliver gammelt tagpap og overskudsrester traditionelt bortskaffet ved deponering på lossepladser eller ved forbrænding. Takket være vores innovative og patenterede metode, er genanvendelse af tagpap i asfaltproduktion nu blevet mulig – til stor gavn for miljøet.

Ved at bearbejde brugt eller overflødigt tagpap til anvendelse i ny og miljøvenlig asfalt, er Tarpaper Recycling ApS med til at gøre asfaltproduktionen mere grøn, da der er stor miljømæssig gevinst ved bortskaffelse og genanvendelse af tagpap. Den primære årsag for genanvendelse af tagpap er dets store indhold af bitumen, et raffineret olieprodukt, der bl.a. forekommer i asfalt, råolie og tjære. Da olie er en ressource med knap tilgængelighed i fremtiden, er genanvendelse af tagpap-affald særdeles interessant, da det kan omdannes til en ny, brugbar råvare.

Nyttiggørelse af nedbrudt tagpap – Et internationalt cirkulært koncept

Tarpaper Recycling ApS blev grundlagt i 2006, og er en dansk virksomhed med et ønske om at etablere et bæredygtigt, internationalt cirkulært koncept inden for genanvendelse af nedbrudt eller overflødigt tagpap. Tarpaper Recycling startede i Sverige i 2011 og i Finland i 2014.

Hos Tarpaper Recycling ApS tilbyder vi en innovativ cirkulær løsning inden for miljørigtig bortskaffelse og genanvendelse af tagpap, der giver store økonomiske besparelser og reducerer CO2-udledningen.

Bortskaffelse af tagpap

Bortskaffelse af tagpap

Tagpap-affald fra nedrivninger, renoveringer og produktion afleveres på vores modtagepladser eller afhentes af Tarpaper Recycling. Det er vigtigt, at det indleverede tagpap bliver sorteret før det modtages hos Tarpaper Recycling. Vi modtager IKKE farligt affald, dvs. vi modtager kun tagpap UDEN tjære, asbest og PCB og med et PAH indhold på under 1000 mg/kg (se klassificering af farligt affald her).
 
Hent vores sorteringsvejledning her

Genanvendelse af tagpap

Hos Tarpaper Recycling bliver det sorterede tagpap forarbejdet, hvorefter det sælges til asfaltproducenter.
Genandvendelse af tagpap
Produktion af asfalt

Produktion af asfalt

Tagpap-produktet bliver blandet i produktionen af asfalt og bidrager således til bedre miljø og mindre CO2 udledning.

Udlægning af asfalt

Den færdige asfalt med det genanvendte tagpap udlægges i vejprojekter – resultatet er en kvalitetsasfalt, der lever op til alle danske og internationale krav og standarder.
Udlægning af asfalt