FAQ

Kan jag blanda annat avfall med takpapp?

Du kontaktar en av våra anläggningar, som finns på hemsidan under ”Kontakt”. Efter avtal kommer vi överens om villkoren för att insamla sorterat takpapp avfall. 
 
Ni kan antingen beställa en container som blir levererad och avhämtad på plats eller att en lastbil/kranbil insamlar all material.

Hur blir jag av med mitt takpapps avfall?

Nej, det går inte. Takpapp skall förvaras separat från annat avfall som skall återvinnas. Vänligen se sorteringhantering

Vad kostar det att bortskaffa avfallet?

Kostnaden för bortskaffandet är vanligtvis lägre än vad det kostar att deponera i deponier. Kostnaden är också beroende på dess logistik samt volym. Ring, så får ni ett anbud på vad det kan kosta! 

Vad innehåller takpapp avfall egentligen?

Takpapp består vanligtvis av ett membran av kartong eller plast, bindemedel (bitumen), filtmembran samt grusmaterial.
Billedfrise