FNs Globala Mål

FNs Globala Mål för Hållbar Utveckling

En betydande del av vad som är skillnaden på Tarpaper Recycling och andra bitumenleverantöra samt avfallssystem är att Tarpaper Recycling direkt jobbar och stöttar FN’s mål för hållbar utveckling. Tarpaper Recycling erbjuder en innovativ och hållbar lösning till den europeiske infrastruktur. När man använda BitumenMix i asfaltproduktion uppnår asfaltproducenten en reducering på 60 kg CO2 pr. ton asfalt, och reducera samtidigt mängden av takpapp som går till deponering och förbränning.

Tarpaper Recycling bidrag till följande uppsatta mål: 

SDG World logo

Globala mål nr. 9: Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

  • När vi erbjuder en innovativ och grön lösning till asfaltprojekt bidrag vi till att skapa en bärduktig infrastruktur.

Globala mål nr. 11: Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

  • När vi reducera CO2–utsläppen vid produktion av asfalt med BitumenMix förbättras CO2-utsläppen i byarna.

Globala mål nr 12: Främja hållbara konsumtions och produktionsmönster.

  • När vi återvinner bitumen från gammalt takpapp, säkra vi resurseffektivitet, vilket minimera användning av jungfruliga resurser och lagring samt deponering av avfall.