Mottagningsplatser

”VI hämtar i hela Sverige”….. kontakta oss 

Helsingborg, Sverige

v/Hasslarp Utvecklings AB

Kontorsgaten 2

SV-260 39 Hasslarp

Tlf.: +46 (0)734348700

Halmstad, Sverige

Halmstad Hamn 

Vågbrytargatan (längst ut)

SV-302 50 Halmstad

Tlf.: +46 (0)708 505 633

Nynäshamn

Stockholm Bulkhamn

Torpängsvägen 2

SV-148 60 Stora Vika

Tlf.: +46 (0)769 472 800

Otterbäcken (mellan Mariestad och Kristinehamn)

Otterbäckanhamn

Änkervägen 1

SV-547 72 Otterbäcken

Tlf.: +46(0)55114120