Mottagningsplatser

Vill du lämna över takpapp, kontakta Michael Gandø på tel. +45 27 75 80 80

Herning, Danmark

v/Tarpaper Recycling

Miljøvej 2

DK-7400 Herning

Tlf.: +45 40 92 17 08