Historia

Vår historia

Tarpaper Recycling ApS grundades år 2006 med målet att skapa ett hållbart företag inom återvinning av takpapp.

Tarpaper Recycling ingår i moderbolaget NKR Gruppen, som är ägare av flera dotterbolag inom miljö- och återvinningsindustrin. NKR Gruppen fick 1. Januar 2009 ett beviljat EU tillskott ( ca 1 miljon €, under en 2 års period) för projektstöd i sammarbete med olika aktörer inom branschen.

Firmans grundare, ENVISO GROUP, är också grundaren för återvinningsmodellen där ett registrerat patent på processen att återvinna takpapp till asfalt finns. ENVISO GROUP har en bakgrund inom primär rivningssektor samt miljö-och återvinningsindustrin. De har också tidigare visat sig lansera nya affärsmöjligheter till att uveckla livskraftiga företag. Exempelvis är, Gypsum Recycling A/S som återvinner gips. Firman bildades år 2001 där man samlar in, bearbetar det och idag säljer ca 100.000 ton gips som representeras i mer än sju länder.

År 2007 fick Gypsum Recycling A/S ett pris från CLEANTECH, Danmark.