Vision/Mission

Visionen i Tarpaper Recycling innehåller viktiga moment som Klarhet, Konsist, Specificitet och Mål.

Tarpaper Recycling och den formulerade visionen skall vara motiverande samt utstråla samhörighet. 

Nedan finner ni visonens formulering samt funktion:

”Tarpaper Recycling vill marknadsföra och främja miljövänlig återvinning av takpapp på global nivå.
Genom att kontinuerligen utveckla och tillämpa den senaste tekniken och återvinningsprocessen vill
Tarpaper Recycling utgöra ett mervärde för framtida intressenter. Tarpaper Recycling har som målsättning att vara en ” Preferred” samarbetspartner”